Progress on organizing the office

Timothy Smith @smithtimmytim