Google announces Stadia gaming platform

Timothy Smith @smithtimmytim