Carrot always makes me laugh

Timothy Smith @smithtimmytim