I like Slack’s new logo.

Timothy Smith @smithtimmytim