Rigo and Cynthia at Ramon’s wedding.

Timothy Smith @smithtimmytim