Kelly looked so gorgeous tonight, as always.

Timothy Smith @smithtimmytim