Jenny’s goodbye dinner.

Timothy Smith @smithtimmytim