The bridesmaids before the ceremony. #mrandmrscorona

Timothy Smith @smithtimmytim