Documenting every moment. #mrandmrscorona

Timothy Smith @smithtimmytim