Paella from yesterday. Delish.

Timothy Smith @smithtimmytim